LEGAL &
COMPLIANCY

Legal & Compliancy

De AVG richt zich op het verwerken van persoonsgegevens. Deze gegevens houden alle informatie in die te herleiden is tot een geïdentificeerd of identificeerbaar natuurlijk persoon. Bij deze informatie kun je denken aan gegevens van een adres, BSN nummer, vingerafdruk of een arbeidsverleden. Maar ook interesses en belangstellingen van een persoon, die bijvoorbeeld een website bezoekt, valt onder persoonsgegevens. DIt is dan ook de reden dat het belangrijk is dat iedere website de bezoeker uitlegt welke gegevens worden verzameld én dat de bezoeker toestemming moet geven aan het bedrijf als ze zijn/haar persoonsgegevens mogen verzamelen.

De AVG en de Telecommunicatiewet eisen de volgende punten bij het verkrijgen van toestemming: 

Daarom zorgt Cookiepolicy.nl voor een gepersonaliseerde en up-to-date cookieverklaring, privacyverklaring en cookiebanner. Voor ons is het belangrijk dat je Legal & Compliancy serieus neemt en voldoet aan de geldende AVG-wet.

Cookie policy & privacy verklaring | Cookiepolicy.nl

Privacy- en cookie policy inrichten op jouw website?

Cookiewet​

De regelgeving ten aanzien van het plaatsen en uitlezen van Cookies is geregeld in de AVG. De Cookiewet legt websites die Cookies plaatsen twee verplichtingen op. Een informatieverplichting en een toestemmingsverplichting.

Wat is Informatieverplichting?

Voordat een website Cookies plaatst moeten bezoekers daarover duidelijk en volledig worden geïnformeerd. Informeren mag niet door middel van een onduidelijke verwijzing naar een Cookie Policy. De Cookie Policy is wel geschikt om uitleg te geven over bijvoorbeeld het doel en de werking van de Cookies die jouw website plaatst. In jouw Cookie Policy vermeld je in ieder geval de volgende zaken:

  • Welke Cookies worden er geplaatst
  • Met welk doel worden de Cookies geplaatst
  • Welke informatie wordt er met de Cookies vastgelegd
  • Wordt deze informatie aan derden verstrekt

Wat is toestemmingsverplichting

De toestemmingsverplichting is het vooraf toestemming vragen voor het plaatsen van Cookies. Deze vereiste toestemming geldt niet voor functionele Cookies. Een vereiste is wel dat deze Cookies niet worden gebruikt voor het maken van profielen.

Er zijn verschillende manieren om toestemming te vragen voor het plaatsen van Cookies. Bijvoorbeeld via een pop-up, banner of cookiebalk waarmee toestemming wordt gevraagd voor het plaatsen van Cookies.

Iedere website die persoonsgegevens verwerkt door middel van tracking cookies en invulformulieren heeft een cookiemelding, cookie- en privacyverklaring nodig. Via de cookiemelding wordt er actief toestemming gevraagd voor het plaatsen van cookies. In de cookie- en privacyverklaring wordt vervolgens uiteengezet welke persoonsgegevens er worden verzameld, voor welke doeleinden en wat de bewaartermijn hiervan is.